^

  • Profilaktyka

    Nasz personel chętnie podzieli się z Państwem swoją wiedzą i pomoże w zapobieganiu powstawania schorzeń.

  • Diagnoza

    Wieloletnie doświadczenie pracujących w przychodni lekarzy gwarantuje trafność stawianych diagnoz..

  • Leczenie

    Nasi specjaliści bez przerwy pogłębiają swoją wiedzę, aby w każdym przypadku móc stosować najnowsze i najskuteczniejsze metody leczenia.

Rejestracja i kontakt

NZOZ KOPERNIK

ul. Ciołkowskiego 33

41-818 Zabrze

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00

Poradnia Ogólna 

tel. 32 273 45 47  
                506 215 502       

Poradnia Dziecięca  

tel. 32 273 58 13  

Poradnie Specjalistyczne    

tel. 32 376 32 12  

Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna    

tel. 504 026 434 

 


Pomoc medyczna poza godzinami pracy przychodni:

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna:

Przychodnia Wielospecjalistyczna Szpitala Miejskiego
w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00

oraz

w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego

Tel. 32 277 61 90 lub 32 277 61 91

 

 

Każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) ma prawo do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokonując wyboru należy pamiętać o tym, że muszą być oni zatrudnieni w placówce, która ma podpisany z NFZ kontrakt na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym.

Dla Państwa wygody zamieściliśmy pliki deklaracji w formacie pdf które można pobrać, wydrukować i wypełnić przed wizytą w naszej placówce.

 

 

 
 
 
Drodzy Pacjenci, dzięki Wam zdobyliśmy tytuł:
PRZYJAZNA PLACÓWKA ROKU- ZABRZE
w konkursie HIPOKRATES 2017.
Dziękujemy za Wasze głosy.
 

 
 
 Zapytanie ofertowe nr   1/2017
dotyczące zakupu usługi zarządzania projektem  w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu „Infrastruktura Ochrony zdrowia
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Szczegóły jak i wzór skałdanych ofert w załącznikach:
Copyright © 2013. Kopernikzabrze.pl